Fra CAD-tegning til styklister og ruter i produktionen på få minutter

Har man som virksomhed en udviklingsafdeling eller producerer man til ordre, begynder produktionsopgaven i mange tilfælde med at der skal oprettes styklister og ruter på basis af en CAD-tegning. Styklisten fortæller hvilke komponenter, der indgår i det færdige emne. Ruterne angiver hvilke arbejdscentre eller processer de enkelte komponenter skal gennemgå.

I mange tilfælde er det imidlertid ikke så enkelt at komme fra CAD-tegning til produktion. Selv om tegningerne udarbejdes elektronisk, så er det, hvis ikke man har mulighed for at integrere til produktionsstyringssystemet, ofte nødvendigt at indtaste styklisten på CAD-tegningen manuelt i produktionsstyringssystemet. Det tager tid, og giver mulighed for fejl. Men har man i forvejen MS Dynamics NAV som produktionsstyringssystem, er der en mere effektiv måde at gøre det på…

Hos produktionsvirksomheden Lillnord A/S, som blandt andet producerer frost- og køleskabe til bageribranchen, har man implementeret MS Dynamics NAV i produktion og administration. Man har til det nye ERP-system tilkøbt flere såkaldte add-on moduler til NAV, hvoraf det ene, NAVEKSA CadConnect, gør det muligt at indlæse styklister fra CAD til MS Dynamics NAV.
Lillnords IT-chef Jesper Jacobsen fortæller, at man, da man implementerede NAV, havde brug for at komme fra CAD-miljø til produktion på en effektiv måde:
“Da vi gik over til det nye system, havde vi en del CAD-tegninger, der skulle indlæses i det. Vi havde tilkøbt CadConnect modulet, som netop kan bruges til dét – med det overførte vi tegningerne til NAV, emnernes ruter og de styklister vi skulle bruge”.

Modulet har vist sig også at være en hjælp, når der er brug for at lave ændringer til en tegning:

”Det kan ske, at der i ellevte time er ændringer til et emne, f.eks. et kølerum… så tingene skal tegnes om. Så ændrer vi selvfølgelig i CAD-tegningen – og så bliver der udlæst en stykliste derfra, som så bliver tilgængelig i NAV”, siger Jesper Jacobsen, og tilføjer:

”CadConnect er heldigvis så ”intelligent”, at hvis den kender tegningen i forvejen, så opretter den kun de ændringer, der er… dvs. hvis jeg genbruger en stykliste med 5 varenumre, hvor de 5 allerede er der, og vi så tilføjer yderligere 2 varenumre, fordi der f.eks. nu skal være to nye bøjninger, jamen så er det kun dem, der bliver oprettet i systemet… Det tager ikke langt tid at få det fra CAD-systemet ind i NAV. Det er ét minuts arbejde”.
CadConnect modulet er udelukkende udviklet til økonomi- og produktionssystemet MS Dynamics NAV. Ud over styklister er det også muligt at oprette ruter med programmet.

Mere om hvad Lillnord A/S har fået ud af at implementere MS Dynamics NAV i produktionen

Mere om CadConnect add-on modulet til NAV

 

2017-04-19T09:20:22+00:00