ProInfo's bestyrelse

Teamet bag ProInfo

A tall building with many windows next to a street.

Mød vores bestyrelse her

PROINFO's bestyrelse består af bestyrelsesformand Søren Holm Jensen og bestyrelsesmedlemmerne Gert Davidsen og Kristian Tokkesdal.

A black and white photo of a man in a suit.

Søren Holm Jensen

Født 1964.

Formand for PROINFO's bestyrelse siden 2014.

Søren Holm Jensen har indgående erfaring og resultater som medlem af eller formand for bestyrelser i mindre og store danske erhvervsvirksomheder. Han er medstifter og partner af konsulentvirksomheden Valcon, og har mange års erfaring inden for strategi og forretningsudvikling med fokus på Operational Excellence og Turn Arounds.Søren er desuden professionel bestyrelsesmedlem og medejer af SMV-virksomheder, hvor fokus er på vækst og indtjening i selskaber, hvor teknologi og softwareudvikling er forretningskritisk.

Uddannelse:

  • Cand. Merc., Aarhus Business School.
  • Ekstern lektor og censor
A black and white photo of a man wearing glasses.

Gert Davidsen

Født 1953.

Næstformand i PROINFO's bestyrelse siden 1/12-2019.

Medlem af PROINFO's bestyrelse siden 2000.

Gert Davidsen er grundlægger og ejer af ProHolding A/S siden 1993, og har, før sin indtræden i P A/S’ bestyrelse, i mange år været administrerende direktør i Pamt Pr oHolding A/S, og er fortsat administrerende direktør i ProHolding.Han er desuden administrerende direktør i TaaS ApS, ProInfo IT-Drift ApS, m.fl.Efter frasalget af ProLøn, som i 2019 var en af de største handler i SMV-segmentet til norske Visma, koncentreres indsatsen nu om de øvrige selskaber i ProHolding koncernen.

A black and white photo of a man in a suit.

Kristian Tokkesdal

Født 1971.

Medlem af PROINFO's bestyrelse siden 2011.

Kristian Tokkesdal arbejder primært med at yde rådgivning til danske og udenlandske virksomheder vedrørende selskabsretlige forhold.Kristian Tokkesdal er specialiseret inden for M&A, hvor han rådgiver en lang række danske og udenlandske kapitalfonde (private equity) og industrielle virksomheder i forbindelse med danske og internationale virksomhedsoverdragelser og investeringer.Herudover arbejder Kristian med rådgivning vedrørende selskabsretlige forhold, herunder etableringer, kapitalfremskaffelse, indgåelse af ejeraftaler samt omstrukturering af selskaber.
Kristian har endvidere stor erfaring med rådgivning omkring strukturering og organisering af kommercielle aftaler, herunder udarbejdelse og forhandling af sådanne aftaler.Anbefalet i Legal 500 inden for M&A.Endvidere deltager han som bestyrelsesmedlem i en række selskaber, inklusiv ProInfo A/S.

Uddannelse:
Aarhus Universitet, cand.jur., 1997

Beskikkelse

  • Advokatbeskikkelse, 2000
  • Møderet for Landsret
A long hallway with rows of blue and yellow lights.

Din IT-leverandør - helt tæt på

PROINFO A/S er et dansk IT-hus med speciale i IT til mindre og mellemstore virksomheder.