Gode råd - hjemmearbejdspladser og virtuelle møder

12/6/2024

Gode råd - hjemmearbejdspladser og virtuelle møder

Hjemmearbejdspladser giver blandt andet nem, omkostningsbesparende og hurtig adgang til at holde virtuelle møder mellem medarbejdere på forskellige geografiske lokationer.Den virtuelle mødeoplevelse kan imidlertid være anderledes end ved traditionelle møder – her er vores gode råd til den gode, virtuelle mødeoplevelse.


Sørg for et godt teknisk fundament

Det er træls at gå ned på udstyr. Invester i godt udstyr og en god forbindelse hos den enkelte. Tag en snak med en IT-specialist om, hvad der er den bedste, tekniske løsning for din virksomhed og dine medarbejdere.

Sørg for en god helpdesk /online support

Med hjemmearbejdspladser følger værktøjer til online møder, som f.eks. Skype for virksomheder eller Microsoft Teams.

Det kan måske være lidt svært at komme i gang, eller der kan senere opstå spørgsmål, som medarbejderne gerne vil have svar på eller vejledning til.

Hjemmearbejdspladser og en god helpdesk-løsning bør derfor gå hånd i hånd, så opstart og brug af mødeværktøjerne bliver så effektiv som mulig.

Virtuelle møder kræver af og til lidt mere forberedelse

Vær forberedt på, at virtuelle møder af og til kræver lidt mere forberedelse, end ellers, for at det bliver en effektiv og god oplevelse for deltagerne.

Deltagerne kan ofte ikke se hinanden, og det kan derfor være svært at mærke energien i ”rummet”. Det er derfor vigtigt, at der er en klar agenda – og at det her fremgår, hvordan deltagerne kan eller skal byde ind.

Tips til god mødedialog

Ved virtuelle møder har mødelederen af og til den udfordring, at en del af deltagerne hurtigt bliver passive.

Her kan det – ud over at have en klar agenda – derfor være en god idé at forberede en række spørgsmål, hvor alle kan byde ind. Det kan også være en god ide, at bede deltagerne om at forberede nogle ting på forhånd.

Et andet dialogfremmende råd er at gøre evt. slide-præsentationer kortere end normalt – f.eks. ca. 5-15 minutter.

Hjemmearbejdsplads fungerer bedst med italesatte forventninger

Det er vores erfaring, at mulighed for at arbejde hjemme eller på farten fungerer godt i de fleste virksomheder.

Dér hvor det fungerer bedst er dér, hvor der, ud over at teknikken og supporten er på plads, også er lavet klare retningslinjer for omfanget og en klar afstemning af øvrige forventninger – det gælder både generelt og for virtuelle møder.

Mere ...

Læs mere om hjemmearbejdspladser

Se mere om IT-helpdesk til virksomhedens medarbejdere

Se mere om IT-udstyr