TECHSAVE – ProInfo udvikler IT-specialløsning

”Løsningen er en essentiel del af vores forretning – uden den ville der ikke være et forretningskoncept”.

IT-specialløsning til elektronik-rensemaskiner understøtter TECHSAVE’s forretningskoncept

Virksomheden TECHSAVE A/S er specialist i at reparere og renovere væskeskadede elektronikprodukter som f.eks. bærbare computere og tablets.
Når en enhed bliver indleveret til TECHSAVE, eller en af virksomhedens autoriserede partnere, gennemgår den skadede enhed en renovations- og renseproces i en af TECHSAVEs rensemaskiner.

For at sikre en korrekt renseproces og korrekt afregning for den enkelte renseopgave, har ProInfo i samarbejde med TECHSAVE lavet en IT-løsning i form af bl.a. et API og en webbaseret brugergrænseflade, der gør det muligt at udveksle data mellem den enhed, der er i den enkelte rensemaskine (dvs. enhedens serienummer/type), den dertil hørende webportal for maskinoperatøren og TECHSAVEs økonomistyringssystem.

Peter Thomsen, CEO hos TECHSAVE, fortæller:
”Løsningen er en essentiel del af vores forretning – uden den ville der ikke være et forretningskoncept”.

Brugervenlig og intuitiv webportal
Den vigtige del af projektet var at få det tekniske til at spille sammen, men også brugervenlighed er, Ifølge Peter Thomsen, blevet tilgodeset:
”Webportalen, som jo var et af elementerne i løsningen, er overskuelig og meget intuitiv. Det er tydeligt for operatøren, hvor han eller hun skal lægge oplysninger ind. Det er vores erfaring, at vores partneroperatører har nemt ved at lære at bruge den”.

God dialog og tæt samarbejde
I samarbejdet med ProInfo – også efter at løsningen er blevet implementeret – lægger Peter Thomsen især vægt på, at der er en god dialog:

”Det er vigtigt for mig, at når vi laver en aftale, så holder den. Begge veje”, siger Peter Thomsen og slutter:
”De få fejl vi finder i endelig drift, synes jeg bliver rettet hurtigt. Vi har en god dialog, hvor vi forstår hinanden”.

Hvad er et API?

Et API er en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software – så man eksempelvis kan udveksle data på tværs af programmer eller benytte funktioner i andre programmer.

Business casen - rensning af bærbar computer vs. køb af ny

Reparationssteder tjener ekstra, når en bærbar bliver renset i stedet for smidt ud.

Reparationssteder tjener på reparationer, udskiftning af dele og ekstrasalg.

Ved rensning af bærbar sparer slutkunden penge, sammenlignet med at skulle investere i ny enhed.

Forsikringsselskaber sparer et anseligt beløb, når en bærbar bliver renset i stedet for at den bliver smidt ud.

Den gennemsnitlige omkostning per skade er mindre for forsikringsselskaberne.

”Løsningen er en essentiel del af vores forretning – uden den ville der ikke være et forretningskoncept”.

Peter Thomsen

CEO, TECHSAVE A/S